Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Dokument- och ärendehantering

Alla medarbetare på fastighets- och gatukontoret ska hantera allmänna handlingar och beslutsunderlag på ett rättsäkert och tillgängligt sätt. Då skapar vi bästa möjliga förutsättningar för Malmös medborgare att få insyn i den kommunala verksamheten.

På de här sidorna kan du läsa mer om hur fastighets- och gatukontoret arbetar med ärendehantering och ta del av de rutiner som gäller.

I Malmö stad används dokument- och ärendehanteringssystemet Platina för registrering, lagring av handlingar, handläggning och nämndsadministration. Ärendehantering kan även ske i andra verksamhetsspecifika system.