Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Dialogarbete

Fastighets- och gatukontorets arbete påverkar alla som bor och vistas i Malmö. Så fort man nyttjar stadens gator, torg, parker och stränder berörs man av det som är våra ansvarsområden.

Vi arbetar med dialog och delaktighet av flera skäl:

  • Närmiljöfrågor angår och engagerar människor. Önskan om att få säga sin mening och ha möjlighet att påverka är påtaglig.
  • Fastighets- och gatukontoret har en ambition att ta reda på vad Malmöborna vill och vad man tycker om det vi levererar, för att veta att vi använder skattemedlen på bästa tänkbara sätt. Vi ser också nyttan med att få många perspektiv på det vi sysslar med.
  • Kommunfullmäktige har gett stadens nämnder direktiv att öka malmöbornas möjlighet till inflytande på frågor som berör dem.

Dialogstrategi

Strategin fokuserar på gatukontorets utveckling av vårt delaktighetsarbete, vilken riktning vi ska röra oss mot, och på vilket sätt vi kan höja vår kompetens, våra möjligheter och vår motivation i det kommande arbetet med delaktighet.

Handbok för brukardelaktighet och -dialog

Fastighets- och gatukontoret har tagit fram en handbok för brukardelaktighet och -dialog. Den är framtagen av ett tjugotal medarbetare i olika roller på fastighets- och gatukontorets alla avdelningar. Arbetet startade med en workshop enligt Operametoden utifrån frågeställningen "Vad krävs för att fastighets- och gatukontoret ska kunna bedriva en framgångsrik medborgardialog?"

DialogstrategiPDF (pdf, 2.9 MB)

Handboken för brukardelaktighetPDF (pdf, 1.5 MB)

 Stadskontoret har tagit fram en folder om brukardialog inom IoF:

Metoder för delaktighet och inflytande