Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Riktlinjer - hantering av gammal IT-utrustning

När det är dags att göra sig av med gammal IT-utrustning finns det några saker att tänka på.

IT-utrustning innebär bla:

  • Datorer
  • Mobiltelefoner
  • Surfplattor
  • Skärmar
  • Skrivare

Vi får inte lov att köra ut utrustningen till Sysav och slänga den där, eller att skänka/sälja utrustningen till personal eller medborgare. All IT-utrustning ska återlämnas till förvaltningen vid avslut av anställning, pensionsavgång eller om det sker utbyte av IT-utrustning.

Enligt Malmö stads riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet och miljö ska all gammal IT-utrustning återvinnas på ett säkert sätt. I dagsläget är det vår logistikpartner som vi använder för att göra detta, som inhämtar gammal IT-utrustning och säkerställer att informationen tas bort på ett säkert sätt. Därefter återanvänds eller återvinns IT-utrustningen där Malmö stad får tillbaka pengar för det som går att återanvända samt att vi bidrar till en bättre miljö genom att återvinna på rätt sätt.