Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Medborgarundersökningar

Fastighets- och gatukontoret genomför varannat år tre olika medborgarundersökningar – närmiljö, city och trafikant. Resultatet ger en viktig återkoppling till nämnden och verksamheten. Varannat år genomförs även besöksmålsundersökningen som fokuserar särskilt på besöksmål och arrangemang.

Medborgarundersökningar

De tre olika medborgarundersökningar genomförs jämna år och senast var 2018. Besöksmålundersökningen genomförs udda år.

I närmiljöundersökningen får malmöborna svara på om det är attraktivt att bo dels i Malmö, dels i den egna stadsdelen. Vi frågar också Malmöborna om deras inställning till den offentliga utemiljön i den egna stadsdelen.

I undersökningen om trafik ställs frågor som om Malmö är en attraktiv stad för cykeltrafik och om tillfälliga trafikavstängningar är tydligt skyltade. Undersökningen om city handlar mer om hur man upplever staden, om den är välskött och om man tycker att Malmö är en attraktiv stad att bo i.

Vi har nu fått resultat från medborgarundersökningen 2018 och du kan ta del av denna samt tidigare undersökningar genom att klicka på länkarna nedan. Du är även varmt välkommen att ta del av en presentation:

Ipsos presenterar resultatet och slutsatser fredagen den 22 mars kl. 13-15 i stadshuset, lokal Pelarrummet bredvid receptionen. Föranmälan behövs ej.