Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Reglemente 

Arbetet i kommunfullmäktige styrs av en arbetsordning medan de  nämndernas ansvar och uppgifter styrs av reglementen.