Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Nämndsbudget

Nämndsbudget 2020PDF (pdf, 562.9 kB)

Kommunfullmäktige fastslår varje år budgeten för Malmö stad. Därefter tar nämnderna fram sin nämndsbudget. Budgetåret 2020 innebär att Malmö stads reviderade styrmodell implementeras i organisationen med fyra målområden.

  • Utbildning och arbete
  • Stadsutveckling och klimat
  • Trygghet och delaktighet
  • En god organisation

I varje målområde finns ett antal fullmäktigemål där kommunfullmäktige anger vilka nämnder som ansvarar för vilka mål. Den reviderade styrmodellen innebär att nämnden tar fram indikatorer kopplade till respektive fullmäktigemål för att följa sitt arbete med måluppfyllelsen. Målvärdet sätts för mandatperioden, det vill säga fram till och med år 2022. Uppföljningen ska beskriva önskad förflyttning för mandatperioden. I varje delårsrapport och årsanalys görs en avstämning av huruvida måluppfyllelsen går i önskad riktning.