Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Delegationsordning

Från 1 maj 2019 har vi en ny delegationsordning.

DelegationsordningPDF (pdf, 250 kB)


Vidaredelegationer

Vidaredelegering fastighetsansvaretPDF (pdf, 361.8 kB)

Vidaredelegering fastighets- och gatudelegationPDF (pdf, 764.2 kB)

Vidaredelegering lägenhetsenhetenPDF (pdf, 33.1 kB)

Vidaredelegering trafikdelegationPDF (pdf, 129.2 kB)
Vidaredelegering fastighets- och gatudirektör 2.2 delegationsordningenPDF (pdf, 167.6 kB)


Vidare information om tekniska nämndens övergripande styrdokument

Mer utförlig information om hur delegation förhåller sig till annan beslutanderätt och attestering i tekniska nämndens olika styrdokument finner du härPDF (pdf, 197.2 kB).