Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är nämnden som fastighets- och gatukontoret lyder under. Här kan du till exempel läsa om ärendehanteringen till nämnden och var du kan hitta protokoll och handlingar.

> Tekniska nämndens ärenden inklusive handlingar finns på

motenmedborgarportal.malmo.se/committees

> Presentationer teknisk nämnd

> Kominartiklar om tekniska nämnden 

 

Tidplan för nämndsammanträden 2019 och 2020


Tekniska nämnden

Avd.chef tillhanda för godkännande senast (16.00)

Direktör tillhanda för godkännande senast (16.00)

Utskick till beredning (sista dag för direktörens godkännande, 12.00)

Beredning

Utskick till nämnd (efter beredning)

Nämnd (börjar 08.30 om inget annat anges i kallelsen)2019-08-16

2019-08-20

2019-08-23

2019-08-27

2019-09-03

2019-09-06

2019-09-13

2019-09-17

2019-09-20

2019-09-25

2019-10-01

2019-10-04

2019-10-11

2019-10-15

2019-10-18

2019-10-23

2019-10-29

2019-11-01

2019-11-08

2019-11-15

2019-11-20

2019-11-22

2019-11-19

2019-11-22

2019-11-28

2019-12-03

2019-12-13

2019-12-17

2020-01-07

2020-01-10

2020-01-17

2020-01-21

2020-01-24

2020-01-28

2020-01-28

2020-01-31

2020-02-07

2020-02-13

2020-02-21

2020-02-26

2020-03-03

2020-03-06

2020-03-13

2020-03-17

2020-03-20

2020-03-24

2020-03-24

2020-03-27

2020-04-03

2020-04-07

2020-04-17

2020-04-21

2020-04-30

2020-05-07

2020-05-14

2020-05-18

2020-05-22

2020-05-26

2020-05-18

2020-05-22

2020-05-29

2020-06-02

2020-06-05

2020-06-12

2020-08-04

2020-08-07

2020-08-14

2020-08-18

2020-08-21

2020-08-25

2020-09-01

2020-09-04

2020-09-11

2020-09-15

2020-09-18

2020-09-23

2020-09-29

2020-10-02

2020-10-09

2020-10-13

2020-10-16

2020-10-20

2020-11-03

2020-11-06

2020-11-13

2020-11-17

2020-11-20

2020-11-24

2020-11-24

2020-11-27

2020-12-04

2020-12-08

2020-12-11

2020-12-15


Tekniska nämndens arbetsutskott & trafikutskott

Avd.chef tillhanda för godkännande senast (16.00)

Direktör tillhanda för godkännande senast (16.00)

Utskick (sista dag för direktörens godkännande, 12.00)

Arbetsutskott & trafikutskott

2019-08-15

2019-08-20

2019-08-28

2019-09-04

2019-09-17

2019-09-20

2019-09-27

2019-10-04

2019-10-17

2019-10-22

2019-10-30

2019-11-06

2019-11-19

2019-11-22

2019-12-02

2019-12-16

2020-01-23

2020-01-28

2020-02-04

2020-02-11

2020-02-20

2020-02-25

2020-03-03

2020-03-10

2020-03-16

2020-03-19

2020-03-26

2020-04-02

2020-04-16

2020-04-21

2020-04-28

2020-05-05

2020-05-19

2020-05-26

2020-06-02

2020-06-09

2020-08-20

2020-08-25

2020-09-01

2020-09-08

2020-09-17

2020-09-22

2020-09-29

2020-10-06

2020-10-22

2020-10-27

2020-11-03

2020-11-10

2020-11-16

2020-11-19

2020-11-26

2020-12-03

Beställa nytt ärende i Platina till tekniska nämnden

För att beställa ett nytt ärende i Platina, för beslut i tekniska nämnden, dess arbetsutskott eller trafikutskott, fyll i beställningsformuläret ovan (plus-tecknet).

OBS! För beställning av ärende endast för registrering av handlingar i Platina, fyll i beställningsformuläret som finns här.

Läsa ärenden och hitta mallar

Ärenden till tekniska nämnden, arbetsutskott och trafikutskott

Alla handlingar som rör tekniska nämnden, arbetsutskott och trafikutskott hittar du i Platina.
Tekniska nämndens handlingar hittar du även här.

Mallar för tjänsteskrivelser och yttranden

Mallar för tjänsteskrivelser och yttranden finns i Platina.
Om du ska skriva ett objektsgodkännande måste tjänsteskrivelsen kompletteras med följande punkter: 

Ärendet
Bakgrund
Syfte
Leveransmål
Effektmål
Tidplan
Risker

Kalkyl

  • Projektkalkyl brutto
  • Projektkalkyl netto
  • Driftskonsekvenser brutto (helårseffekt och inklusive kapitalkostnader)
  • Driftskonsekvenser netto (helårseffekt och inklusive kapitalkostnader)
  • Varav kapitalkostnader

Du kan ha hjälp av ärendehandboken som uppslagsbok.

Kanslienheten

Kanslienheten ansvarar för administrationen inför, under och efter nämndssammanträdena. Philip Lee är nämndsekreterare för tekniska nämnden.

Kontakt TN

Philip Lee, kanslienheten
tel 040-34 13 04

malmo.se kan du läsa mer om hur staden styrs.
Det finns också information (protokoll och handlingar) på malmo.se/tn