Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Kommunens budget och mål

Malmö stads budget är det viktigaste styrdokumentet för stadens nämnder och bolagsstyrelser.

Budgeten anger kommunfullmäktiges mål och uppdrag för kommande år som ska omsättas i praktisk handling av nämnder och bolagsstyrelser. Övriga kommunala styrdokument som planer, program, policys och liknande är underordnade målen i budgeten.