Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Facklig samverkan

Malmö stads samverkansavtal reglerar medarbetarnas formella delaktighet och inflytande över verksamheten och arbetet. Grundtankarna i avtalet kan sammanfattas i fyra punkter:

 • så många frågor som möjligt ska hanteras av dem som är direkt berörda
 • integrering av verksamhet
 • medbestämmande och arbetsmiljö
 • dialog som metod för beslutsfattande mötesplatser

Samverkanssystemets mötesplatser är samverkansgruppen, arbetsplatsträffen (APT) och medarbetarsamtalet och består av både direkt och indirekt inflytande. Det direkta inflytande sker i medarbetarsamtal och på arbetsplatsträffar. Det representativa inflytandet utövas i samverkansgrupper på olika beslutsnivåer i organisationen. En samverkansgrupp är ett forum för information och dialog mellan arbetsgivare och medarbetarnas fackliga företrädare. På fastighets- och gatukontoret sker samverkan på avdelningsnivå, sk. avdelningssamverkan och på förvaltningsnivå finns en central samverkansgrupp, benämnd förvaltningsråd. För kommungemensamma och övergripande frågor finns en kommuncentral samverkansgrupp, KCS.

Fackliga representanter i avdelningssamverkan på FGK

O= ordinarie E=ersättare

Offentlig miljö

 • Malin Melin (O) och Erik Larsson (E), Saco
 • Gustav Edén (O) och Amanda Neleryd (E), Vision
 • Annika Holst, Kommunal

Fastighet

 • Anna-Karin Engdahl (O)
 • Claes Carlsson (O) och Adisa Kafedzic (E), Vision
 • Annika Holst, Kommunal

Stadsutveckling

 • Säde Virkamäki (O) och Maria Montelius (E), Saco
 • Jessica Grundén (O) och Claes Carlsson (E), Vision

Inriktning

 • Per-Ola Ormes (O) och Tim Delshammar (E), Saco
 • Amanda Neleryd (O) och Viktor Stojanovski (E) Vision

Struktur o stöd

 • Caroline Franzen (O) och Labied-Abdul Aziz (E), Saco
 • Josef Biro (O) och Adisa Kafedzic (E), Vision

I avdelningssamverkan representeras arbetsgivaren av avdelningschef, en enhetschef samt HR-konsult.

Fackliga representanter i förvaltningsrådet på FGK

 • Säde Virkamäki, Saco
 • Thomas Olsson, huvudskyddsombud, Saco
 • Jessica Grundén, Vision
 • Roger Söderberg, huvudskyddsombud, Vision
 • Annika Holst, Kommunal

I förvaltningsrådet representeras arbetsgivaren av förvaltningschef, HR-chef och HR-konsult. 

samverkan

För större bild, klicka på bilden.

Protokoll förvaltningsrådet

180820PDF (pdf, 336 kB)

180918PDF (pdf, 103.7 kB)

180924
PDF
(pdf, 293.6 kB)

181029PDF (pdf, 189.8 kB)

181126PDF (pdf, 446.3 kB)

181217
PDF
(pdf, 598.7 kB)

190114PDF (pdf, 163.9 kB)

190211 PDF (pdf, 170 kB)

190311
PDF
(pdf, 870.4 kB)190410PDF (pdf, 1.2 MB)

190509PDF (pdf, 900.1 kB)

190603PDF (pdf, 85.2 kB)

190822PDF (pdf, 193.1 kB)

190902PDF (pdf, 152.2 kB)

191105PDF (pdf, 199.4 kB)
191118PDF (pdf, 100.9 kB)

191209PDF (pdf, 146.2 kB)

200129PDF (pdf, 99.9 kB)


Protokoll till avdelningssamverkan hittar du under respektive avdelning i förvaltningsmappen.