Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

September 2019

Årshjul HR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Uppdateras inom kort

Att ta upp på APT

  • Förslag på lönekriterier för ett gott arbetsresultat (frågor besvaras senast 1 okt).
    LönekriterierPowerpoint (powerpoint, 202.1 kB)
  • Information om årets medarbetarenkät (genomförs 14-27 okt)
  • Uppföljning handlingsplaner medarbetarenkät, OSA-skyddsrond samt fysisk skyddsrond

Förbered dig i din roll som mötesledare

Chefens "att göra"

  • Workshop - aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen i avdelningsledningar
  • Stämma av uttaget av semesterdagar (att årets sommarsemester har registrerats, att minst 20 dagar tas ut under året, att antalet sparade semesterdagar inte kommer att överstiga 30, att de som semesterväxlat tar ut årets dagar enligt plan som gör att bemanningen fungerar)
  • Flexavstämning 30/9
  • Ta ut fellista på augusti månads flexlista och åtgärda eventuella fel senast den 15 efterföljande månad

Att ta upp på avdelningssamverkan

  • Uppföljning handlingsplaner medarbetarenkät, OSA-skyddsrond samt fysisk skyddsrond

Mål, verksamhet och ekonomi

Nämnden behandlar delårsrapport januari-augusti 2019.

Viktiga datum