Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Mars 2020

Årshjul HR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Att ta upp på APT:

Chefens "att göra":

Att ta upp på avdelningssamverkan:

Mål, verksamhet och ekonomi:

Viktiga datum:

  • TN sammanträder 24 mars