Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Juni 2020

Årshjul HR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Att ta upp på APT:

  • Påminna om att semester ska läggas in i HRutan.

Chefens "att göra":

  • Ta ut fellista på föregående månads flex och åtgärda eventuella fel, senast den 15

Att ta upp på avdelningssamverkan:

Mål, verksamhet och ekonomi:

Viktiga datum:

  • TN sammanträder 12 juni