Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

December 2019

Årshjul HR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Att ta upp på APT

  • Genomgång och implementering av nya lönekriterier för ett gott arbetsresultat.
    Beslutade lönekriterierPDF (pdf, 800.1 kB)
    Implementering lönekriterierPowerpoint (powerpoint, 356.9 kB)
  • Ta fram handlingsplan från resultatet i medarbetarenkäten. Senast sista februari ska handlingsplanen vara klar.

Förbered dig i din roll som mötesledare

Chefens "att göra"

  • Påminn dina medarbetare att ansöka om semester i HRut inför jul och nyårshelgen
  • Ta ut fellista på november månads flexlista och åtgärda eventuella fel senast den 15 efterföljande månad

Att ta upp på avdelningssamverkan

(uppdateras senare)

Mål, verksamhet och ekonomi

  •  Nämndsbudget med mål bereds av ledningsgruppen

Viktiga datum