Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Augusti 2019

Årshjul HR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Uppdateras inom kort

Att ta upp på APT

Förbered dig i din roll som mötesledare

Chefens "att göra"

Att ta upp på avdelningssamverkan

.

Mål, verksamhet och ekonomi

  • Avdelningarna lämnar in sina delårsrapporter januari-augusti 2019
  • Verksamhetsplanering 2020 uppstart