Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Årshjul

Årshjul HR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Fastighets- och gatukontorets årshjul

Årshjulet är främst framtaget som ett stöd för dig som arbetar som chef på förvaltningen. För dig som medarbetare kan du här läsa om vilka aktiviteter som planeras under året. Årshjulet är uppdelat på 5 områden:

  • Att ta upp på APT
  • Att göra som chef: HR, ekonomi samt tekniska nämndens beslut
  • Att ta upp på avdelningssamverkan
  • Mål, verksamhet och ekonomi
  • Viktiga datum 

Med hjälp av årshjulet får du en bra överblick och information om vad som ska hanteras under respektive månad. Klicka på en månad för att få upp den månadens aktiviteter. Årshjulet underlättar din planering under året.

Så här tar du hjälp av Outlook i din årsplanering:

  • Öppna kalendervyn i din Outlook
  • Välj "Öppna kalender" och välj "Från adressboken"
  • Sök sedan på FGK Årskalender och klicka lägg till