Webbutbildning
sexuell hälsa i socialt arbete

bild

Sexuell hälsa i socialt arbete är en webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom fältet socialt arbete exempelvis som socialsekreterare inom öppenvården eller behandlingshem. Utbildningen kan göras enskilt eller i grupp och tar ungefär 20-30 minuter att göra. Om du vill pausa eller avbryta utbildningen startar den automatiskt där du sist slutade nästa gång du klickar på länken.

Starta utbildningen sexuell hälsa och socialt arbete

För att underlätta genomförandet finns även en tillhörande manual 
E-learning manualPDF (pdf, 86.9 kB)  

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen