Sexuell hälsa inom funktionsstöd

Funktionsstödsförvaltningen har en nätverksgrupp för sexuell hälsa inom verksamheterna socialpsykiatri och LSS. Nätverket driver arbetet bland annat genom att erbjuda utbildningar, workshops och vägledningsmaterial.

Mer om arbetet med sexuell hälsa inom funktionsstödsförvaltningen

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen