Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Introduktion

Välkommen som ny medarbetare på socialtjänst Väster.

Som ny medarbetare på socialtjänst Väster kommer du att komma i kontakt med flera personer som gradvis kommer att introducera dig i ditt arbete.

Introduktionen syftar till att informera dig som nyanställd om vilka

  • arbetsmoment, verktyg, system och metoder som används för att underlätta för dig att komma in i din roll så fort som möjligt
  • personer som du ska ha kontakt med för att klara din arbetsroll (medarbetare, chefer, administration, samverkanspartners etc.).

Introduktionsansvarig

Katja Brink, introduktionsansvarig på socialtjänst Väster har ansvar för den övergripande introduktionen för alla nyanställda. Introduktionsansvarig upprättar en specifik introduktionsplan tillsammans med nya medarbetare och ansvarig chef på respektive sektion.

Introduktionsplan

Varje ny medarbetare inom socialtjänst Väster får ett anpassat individuellt introduktionsprogram baserat på den nyanställdes behov, tidigare erfarenhet samt den roll och uppdrag som den nyanställda ska ha. Det kan till exempel handla om genomgång av för yrket och rollen specifika arbetsuppgifter; upplärning eller handledning i arbetsmoment; förståelse för processer, metoder och system; hantering av verktyg, att delta i verksamhetsmöten, nätverk och klientbesök eller avsatt tid för inläsning av dokument.

Uppföljningsmöte

Efter att närmaste chef har haft ett uppföljningsmöte med medarbetaren och utvärderat introduktionsperioden ska checklistan färdigställas och undertecknas. Originalet sparas av chefen och den nyanställde får en kopia.

Introduktörer inom enhet ekonomiskt bistånd

Inom enhet ekonomiskt bistånd finns två introduktörer, Christina Blennert och Helena Haraldsson. Deras uppdrag är fungera som mentorer samt stötta och vägleda nya medarbetare i det dagliga arbetet.


Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen