Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Utvecklingsarbete

Nedan finner du en beskrivning av det utvecklingsarbete som pågår inom enhet vuxen.

HBTQ-certifiering

Socialtjänst Västers och Innerstadens missbrukssektioner har börjat en gemensamma resa mot HBTQ-certifiering och fler jämställda vuxensektioner.

HBTQ-certifieringen är en process där en verksamhet med stöd av RFSL påbörjar, eller förstärker ett redan existerande, strategiskt arbete i syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQ-kompetent bemötande. Processen mot HTBQ-certifiering består av både utbildningstillfällen och workshops som hålls i socialtjänst Västers lokaler på Hålsjögatan 8.

Målsättningen med HBTQ-certifieringen är att

  • de anställda i verksamheten får en ökad kunskap om hbtq, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för HBTQ-personer
  • verksamheten påbörjar ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett HBTQ-perspektiv.

Parallellt med utbildningsinsatsen kommer ett internt utvecklingsarbete med fokus på organisationens arbets- och bemötandemiljö att äga rum, som ska resultera i en handlingsplan.

Arbetet med HTBQ-certifiering pågår under perioden januari–maj 2017.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen