Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Missbruk och administration

Sektionen består av två team, missbruk och administration.

Missbruk

I sektionens missbruksteam arbetar fem socialsekreterare. De utreder och fattar beslut gällande inkommande ansökningar om missbruksbehandling, utreder anmälningar enligt LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) samt handlägger bistånd enligt 4 kap. 1 § avseende drogfritt boende. Socialsekreterarnas uppdrag är även att göra bedömningar om rätten till förlängt bistånd gällande missbruksbehandling samt drogfria stödboende.

Missbruks- och beroendevård

Administration

I sektionens administrativa team arbetar tolv administrativa assistenter. Uppdraget omfattar att kunna vara både chefstöd och administrativt stöd. I rollen som chefsstöd är man ett stöd till enhets- och sektionschefer inom de olika enheterna och sektionerna. Huvuduppdraget är att bistå cheferna med kvalificerade administrativa uppgifter såsom anställning, vikarietillsättning och schemaändringar. I rollen som administrativt stöd arbetar man med verksamhetens fakturor i både Procapita och Raindance.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen