Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Hur går en HBTQ-certifiering till?

Certifieringen leds av en utbildare från RFSL och genomförs under cirka fem månader. Samtliga anställda i verksamheten genomgår utbildningen och är delaktiga i utvecklingsarbetet.

Under certifieringen kommer verksamheten att bilda en HBTQ-grupp som driver arbetet med att ta fram en handlingsplan. RFSLs utbildare stöttar HBTW-gruppen i arbetet med att undersöka möjligheter, normer och risker i den egna verksamheten, samt med att formulera insatser för fortsatt arbete.

Certifieringen har en tydlig start och ett avslut, men processen lägger grunden för ett arbete som kommer att fortsätta långt efter att verksamheten fått sitt certifikat.

Målsättning

Efter avslutad hbtq-certifiering ska

  • de anställda i verksamheten ha fått ökad kunskap om HBTQ, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för HBTQ-personer.
  • verksamheten ha påbörjat ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett HBTQ-perspektiv.

Upplägg

  • Inledande och avslutande möte med ledning, HR, fack och sammankallande i den HBTQ-grupp som verksamheten bildar.
  • Fyra halvdagars utbildningstillfällen med all personal i verksamheten
  • Två workshops med verksamhetens HBTQ-grupp (ca fem till tio strategiskt utvalda personer i verksamheten).
  • Handledning i arbetet med att undersöka normer och risker i verksamheten, samt att ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete.
  • Uppföljning av handlingsplanen ett år efter avslutad certifieringsprocess.

Källa: RFSL.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen