Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Vad är HBTQ?

HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

Begreppen homosexuell och bisexuell handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av.

Begreppet transperson berör hur man definierar och uttrycker sitt kön.

Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

Första gången som förkortningen hbt förkom i tryck var i RFSLs tidning "Kom Ut" år 2000. Syftet var att bredda tidigare använda uttryck som homo, lesbisk, bög och gay.

Källa: RFSL.


Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen