Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Projekt

Nedan presenteras de projekt som enhet ekonomiskt bistånd ingår i.

Hela familjen 2.0

Från och med januari 2017 ingår socialtjänst Väster i ett kommunövergripande projekt, "Hela familjen 2.0".

Tre medarbetare från enhet ekonomiskt bistånd arbetar i projektet.

Metodiken för Hela familjen bygger på att socialsekreterare från enhet ekonomiskt bistånd inom socialtjänst Väster arbetar målmedvetet och intensivt med ett antal barnfamiljer som får försörjningsstöd. Arbetet sker i tät samverkan med andra betydande aktörer såsom arbetsmarknadsavdelningen i Malmö stad, skola, Arbetsförmedlingen, medborgarservice, Försäkringskassan och primärvården.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen