Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Uppföljningar

Nedan kan du läsa om de uppföljningar av av arbetet med ekonomiskt bistånd som har genomförts under åren.

2015

2016

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen