Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Mottag och rehab

Sektionen för mottag och rehab tar emot ansökningar om ekonomiskt bistånd, utreder och arbetar vräkningsförebyggande.

Mottaget

Mottaget består av fem socialsekreterare varav en arbetar vräkningsförebyggande. Första kontakten vid ansökan om ekonomiskt bistånd tas per telefon med mottaget som genomför en telefonutredning och upprättar ett underlag. Efter samtalet fördelas ansökan med underlaget till en socialsekreterare i någon av våra tre sektioner. Ansökningshandlingar skickas till den sökande. Mottaget handlägger engångsansökningar som t.ex. hyresskulder, elskulder, saneringskostnader och akut livsmedel.

Telefon: 040-34 56 81

Telefontider

Måndag


09.00–10.45 samt 13.00–14.00

      

Tisdag

      

09.00–10.45

      

Onsdag

      

09.00–10.45 samt 13.00–15.00

      

Torsdag

      

09.00–10.00 samt 13.00–15.00

      

Fredag

      

09.00–10.45


Vräkningsförebyggande

En socialsekreterare arbetar för att förebygga hemlösheten. Målet är att minska antalet vräkningar inom stadsområdet. Socialsekreteraren arbetar uppsökande och erbjuder råd och stöd till hyresgästen. Arbetet bygger på ett nära samarbete mellan hyresgäst, fastighetsägare och andra för ärendet viktiga aktörer såsom socialtjänst, vård och omsorg, överförmyndarexpeditionen etc.  

Rehabteamet

Rehabteamet består av åtta socialsekreterare. Rehabteamet handlägger ärenden med personer som inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande p.g.a. sjukdom, missbruk eller andra sociala problem. Teamet samarbetar med både interna och externa aktörer. Främst sjukvården, andra enheter inom avdelningen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsavdelningen i Malmö stad m.m. Inom teamet finns utsedda kontaktpersoner till olika vårdcentraler, aktivitetscenter, Försäkringskassan, Region Skåne etc.

Socialsekreterare inom sektion rehab har följande telefontider:

MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredag
9–109–109–109–109–10

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen