Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Utvecklingsarbete

Nedan presenteras det utvecklingsarbete som pågår inom enheten.

Journal digital

Socialtjänst Västers öppenvård har sökt och beviljats medel för att införa Journal digital. Journal digital är ett dokumentations- och behandlingsstöd för socialt arbete inom kommunala och privata behandlingsenheter. Arbetet med implementering kommer att pågå under våren 2017.

Samarbete för trygghet/Signs of safety

Samtliga medarbetare på enhet barn och familj kommer under våren att få grundläggande utbildning i metoden "Samarbete för trygghet/Signs of Safety". Metoden inkluderar barnets familj och nätverk, och används effektivt för att stärka barnskyddet i hela utredningsprocessen

Circle of security

"Circle of security", eller trygghetscirkeln som det heter på svenska, är en anknytningsteoretisk förankrad och evidensbaserad behandlingsmodell. Metoden arbetar för att öka föräldrarnas känslighet och hur de svarar på när barnen söker deras närhet, öka föräldrarnas förmåga att reflektera både över sitt eget och barnets beteende samt hjälpa föräldrarna att reflektera över hur deras egen bakgrund påverkar deras nuvarande omsorgsmönster.


Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen