Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Öppenvård

Öppenvården består av tolv familjebehandlare som i huvudsak arbetar med familjer aktuella inom individ- och familjeomsorgen som av olika anledningar behöver stöd och hjälp. 

I generella drag finns följande insatser att tillgå för barn, unga och deras föräldrar:

 • Familjebehandling
 • Familjepedagogiskt behandlingsarbete
 • Samspelsbehandling
 • Marte Meo
 • FFT– funktionell familjeterapi
 • Individuell ungdomsbehandling
 • Sociala insatsgruppen, SIG
 • Repulse
 • Riktad familjeträning
 • Circle of Security
 • Stödgrupp för barn, Kaktus
 • Individuellt stöd för barn

Utöver ovanstående erbjuds även biståndslösa insatser i form av:

 • Gränsöverskridande teamet
 • Nätverksmöten
 • Skolfrämjande samarbete
 • Råd och stöd
 • Råd och stöd unga vuxna
 • Familjecafé på LyktanPDF (pdf, 995.4 kB)
 • Överviktsprojektet


Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen