Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Mottag och ungdom

Sektionen mottag och ungdom består av 13 medarbetare.

Mottaget består av fem socialsekreterare som tar emot ansökningar och anmälningar, genomför förhandsbedömningar och skyddsbedömningar. Vid behov utför medarbetarna i mottaget även akuta insatser. Löpande sker rådgivande samtal och hänvisning till rätt instans.

Mottag för barn och familj, 040-34 56 62, måndag–fredag klockan 9.00–11.00

Ungdomsgruppen består av åtta socialsekreterare som utreder ungdomars behov av insatser. Utredningarna sker enligt SOL och LVU vilket innebär att särskilt se till ungdomens bästa. Huvudsakliga uppdrag är att bedriva utredningar samt att genomföra uppföljningar och omprövningar av bistånd enligt barns behov i centrum, BBIC. I utredningsarbetet ingår också samverkan med barnets nätverk och bedriva motivationsarbete med familjen. Utredningar genomförs i nära samarbete med interna och externa samarbetsparters.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen