Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFsocialtjnstSder

Kontaktperson vid remiss från hemmaplansteamet

Processbeskrivning – kontaktperson vid remiss från hemmaplansteamet

Klicka på de blå rubrikerna om du vill komma direkt till den förklarande texten i varje steg i processen.

1. Remiss till familjehemsvården

 • Hemmaplansteamet (HPT) skickar remissWord (word, 57 kB) om behov av kontaktperson till familjehemssekreterare.
 • Familjehemssekreterare påbörjar rekrytering.

Upp igen

2. Informera socialsekreterare

 • HPT informerar vårdansvarig socialsekreterare om att remiss skickats till familjehemssekreterare så att socialsekreterare kan skriva ett beslut. Beslutet klubbas inte förrän kontaktperson finns.

Upp igen

3.  Kontaktperson tilldelas

 • Familjehemssekreterare meddelar HPT att förslag på kontaktperson finns.
 • HPT träffar föreslagen kontaktperson och formulerar uppdraget.

Upp igen

4.  Beslut

 • HPT informerar socialsekreterare om att kontaktperson finns så att beslut kan fattas om när biståndet börjar.
 • HPT meddelar startdatum till familjehemssekreterare.

Upp igen

5.  Planeringsmöte med klient

 • Deltagare: familj, kontaktperson, familjebehandlare samt socialsekreterare.

Upp igen

6.  Löpande handledning

 • HPT har telefonkontakt med kontaktpersonen 1 gång per vecka och de träffas 1 gång per månad.

Upp igen

7. Förlängning

 • Om kontaktmannaskapet ska förlängas ansvarar HPT för att meddela detta till socialsekreterare, som i sin tur fattar ett nytt beslut om bistånd senast en månad innan biståndet om kontaktmannaskap går ut.
 • HPT meddelar även familjehemssekreterare om att kontaktmannaskapet ska förlängas.

Upp igen

8. Avslut

 • Avslutningsmöte med klient, kontaktperson, socialsekreterare och HPT. Vid mötet ska genomgång av insatsens genomförande ske, och det ska tydliggöras varför insatsen avslutas. DOK
 • Socialsekreterare meddelar ansvarig familjehemssekreterare att biståndet avslutas samt vilket datum.
 • Familjehemssekreterare stoppar utbetalningar till kontaktpersonen i Procapita.
 • Familjehemssekreterare kontaktar kontaktpersonen och hör om intresse för nytt uppdrag finns.

Upp igen

Typ av dokument
Processbeskrivning
Fastställelse

2015-06-03
Ansvarig
Carina Kyrönen
Följs upp

2016-06-03

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen