Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFsocialtjnstSder

Privatplacering

Processbeskrivning - Privatplacering

Klicka på bilden för att förstora den.

Klicka på rubrikerna om du vill komma direkt till den förklarande texten i varje steg i processen.

1. Aktualisering

 • Barn- och familjemottaget eller socialsekreterare lämnar remiss gällande privatplacering till familjehemsvården (remiss finns i Procapita).
 • Medgivandeutredningen fördelas till familjehemssekreterare vid veckomöte.

Upp igen

2. Utredning

 • Familjehemssekreterare (två familjehemssekreterare) gör ett första besök hos familjen.
 • Familjehemssekreterare gör en första bedömning av familjens lämplighet.
 • Skriftligt samtycke till registerutdragWord (word, 42.3 kB) och referensperson hämtas in från familjen.
 • Utdrag från försäkringskassan, kronofogde-, kriminal-Word (word, 36.5 kB) och socialregisterWord (word, 38.8 kB) hämtas in.
 • Familjehemssekreterare samråder med familjens hemkommun samt eventuella placeringskommuner.
 • Familjehemssekreterare intervjuar familjen. Intervjumetod avgörs utifrån varje enskilt ärende.
 • Utredning lämnas till sektionschef för rättning och inlämning till myndighetsutskottet.

Upp igen

3.  Myndighetsutskott

 • Beslut kommer in från myndighetsutskottet som lämnar medgivande till att familjen får ta emot det aktuella barnet eller ge avslag på ansökan.
 • Avslag på ansökan om medgivande att i sitt hem ta emot det aktuella barnet kan överklagas till förvaltningsrätten.
 • Avsluta utredningen utan att öppna verkställighet.

Upp igen

4.  Uppföljning

 • Familjehemssekreterare gör övervägande jml. 6 kap. 8§ SOLWord (word, 35.5 kB) som skrivs var sjätte månad och rapporteras till myndighetsutskottet i form av en rapport. En privatplacering förutsätter att barnets vårdnadshavare tar sitt föräldraansvar och samarbetar kring barnets bästa.
 • Övervägande endast i pappersakt.

Upp igen

Typ av dokument
Processbeskrivning
Fastställelse

2016-05-23
Ansvarig
Ulrika Nederman
Följs upp

2017-05-23

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen