Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFsocialtjnstSder

Förhandsbedömning

Processbeskrivning – anmälan/ansökan barn och familjemottaget

Klicka på bilden för att förstora den.

Klicka på rubrikerna för att komma direkt till den förklarande texten under varje steg i processen.

1.  Anmälan-ansökan

 • >LådansvarigPDF (pdf, 86.9 kB) handläggare tar emot all inkommande post som sorteras i reception/register samt interna konsultationer. (Uppgiften går runt i arbetslaget veckovis.)

Upp igen

2.  Förekomst

 • Lådansvarig sorterar genom att:
  • Kontrollera att personen/familjen inte är aktuell i annat stadsområde.
  • Kontrollera att personen är folkbokförd i Söder.
  • Kontrollera att personen inte har varit aktuell i utredningsgrupperna de senaste tre månaderna.
  • Lådansvarig skickar/lämnar ärendet till rätt instans utifrån ovanstående kontrollpunkter.
 • Om ärendet tillhör barn- och familjemottagets ansvarsområde så ska lådansvarig förbereda ärendet för utdelning inom mottaget genom att:
  - Aktualisera anmälan (skapa ett hushåll om ett sådant inte finns).
  - Bedöma om ärendet är akut eller om skydd behövs och därefter dokumentera skyddsbedömningen.
  - Ta kopia från folkbokföringen på personen och dess relationer/samhörigheter (rutinWord (word, 14.2 kB)).
  - Dela ärendet enligt fördelningslistan och statistikför antal barn.

Upp igen

3.  Fördelning och planering

 • Handläggarna har ansvar för att hämta sina tilldelade ärenden i mappsystemet.
 • Handläggaren tar nödvändiga kontakter för att kunna färdigställa förhandsbedömningen (rutiner barns delaktighetWord (word, 39.9 kB)).
 • Ärendedragning med sektionschef äger rum tisdagar och fredagar.

Upp igen

4.  Behov av möte?

 • Ja, gå till punkt 5.
 • Nej, gå till punkt 6.

Upp igen​

5.  Möte/telefonsamtal

 • Om behov finns inhämtas mer information från anmälaren. Kontakten kan se olika ut, ibland räcker ett telefonsamtal.
 • Vid behov av inhämtning av mer information gällande klienterna i fråga så bokas ett möte. Detta steg kan innebära ett eller flera möten beroende på ärendets karaktär.

Upp igen

6.  Sammanställning och bedömning

 • Färdigställ BBIC-dokument (rutiner 14-dagars regelWord (word, 39.9 kB)).
 • Om bedömning görs att inte inleda utredning ska ärendet lämnas till sektionschef för signering.
 • Avsluta ärendet och följ rutinWord (word, 14.5 kB).

Upp igen

Typ av dokument
Processbeskrivning
Fastställelse

2015-01-31
Ansvarig
Ann-Sophie Berggren
Följs upp

2016-01-31

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen