Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFsocialtjnstSder

Vuxenmottag – sektionen för vuxenmottag och boendetillsyn

Processbeskrivning – Uppsägning vid obetald hyra/avgift

Klicka på de gröna rubrikerna om du vill komma direkt till den förklarande texten i varje steg i processen.

1. Meddelande om obetald hyra/avgift inkommer, sorteras efter hyresvärd


Upp igen

2. Kontrollera familjebild i Procapita

 • Finns det minderåriga barn i hushållet kontrolleras förekomst vid sektionerna för barn och familj.

Upp igen

3.  Kalla hyresgästen/hembesök

 • Om meddelandet från hyresvärden/föreningen visar på skuld för än mer än en månadshyra/-avgift, kalla alltid vederbörande.
 • Särskild uppmärksamhet skall ges barnfamiljer. Om vårdnadshavare inte kommer till inbokad besökstid eller inte hör av sig söks denne/dessa på telefon alternativt görs hembesök. Om det inte går att få kontakt under dagtid görs hembesök efter arbetstid.

Upp igen

4.  Samtal

 • Hur har skulden uppkommit?
 • Har du kontaktat din hyresvärd?
 • Har du någon idé om hur skulden ska betalas?
 • Information om Hyres- och Budgetrådgivningen ges muntligt och skriftligt.
 • Ta in medgivande om att kontakta hyresvärd/förening.

Upp igen

5.  Kontakta hyresvärd/förening

 • Har det förekommit tidigare försenade betalningar?
 • Störningar?

Upp igen

6.  Samverkan med hyresvärd/förening

 • Eventuellt trepartsmöte med hyresvärd eller förening

Upp igen

7. Avslut

 • Ett ekonomiskt överslag över inkomster och utgifter görs för att undersöka möjligheterna att kunna betala hyresskulden.
 • Kan gäldenären presentera en realistisk lösning på problemet, bedöms kunna klara ut situationen på egen hand och det ej föreligger andra problem med boendet avslutas kontakten.
 • Information om möjligheten att ansöka om ekonomiskt bistånd till hyresskulden.

Upp igen

Typ av dokument
Processbeskrivning
Fastställelse

2015-06-15
Ansvarig
Therese Wihlborg
Följs upp

2016-06-15

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen