Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFsocialtjnstSder

Processbeskrivningar

Sedan hösten 2012 arbetar Individ- och familjeomsorg i SoF Söder med Lean som ett stöd i verksamhetsutvecklingen. En av komponenterna är att beskriva de processer som finns i verksamheten.

Vad är en processbeskrivning?

En processbeskrivning visar arbetets gång från början till slut. Till dessa är mallar och olika dokument kopplade i fältet till höger.

En processkarta är ett flödesschema som visar hur de olika stegen i en process eller ett förlopp hänger ihop.

Processbeskrivningen visar på vad som ska göras, vem som gör vad och ibland hur något ska göras.

När är det relevant att beskriva något i en processbeskrivning?

En kartlagd process ska kunna förstås av vem som helst. En processbeskrivning kan vara ett effektivt sätt att skapa förståelse för processen och synliggöra den för deltagarna i processen. Beskrivningen är ett smart sätt för användaren att ta till sig hur de olika stegen i en process hänger ihop. Den hjälper till att få en överblick och helhet av processen.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen