Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFsocialtjnstSder

Introduktion för ekonomiskt bistånd

Välkommen till socialtjänst Söder och enheten för ekonomiskt bistånd!

Detta material är del av introduktionen till dig som nyanställd. Här kan du bland annat hitta information om ditt uppdrag som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd, information om var du hittar lathundar, mallar och blanketter såväl som information om hur du handlägger ett ärende. Du hittar också viktiga telefonnummer och var du kan vända dig för att hitta mer information hos andra myndigheter, såväl som kontaktuppgifter till andra inom socialtjänst Söder.

På enheten för ekonomiskt bistånd finns sex sektioner:

  • Arbetsmarknadssektion 1
  • Arbetsmarknadssektion 2
  • Mottag och unga vuxna-sektionen
  • Rehabsektion 1
  • Rehabsektion 2
  • Sektion Lindängen

På varje sektion finns en sektionschef som du kan vända dig till om du har frågor kring din anställning. På varje sektion finns också en 1:e socialsekreterare som erbjuder handledning och vägledning i dina ärenden och ditt dagliga arbete. Det finns en lista utanför varje 1:e socialsekreterares dörr där du kan boka en tid. Du har också fått en fadder som du kan vända dig till med små och stora frågor och i ditt team har du också flera kollegor som kan vara behjälpliga! Våga fråga!

I ditt dagliga arbete kommer du främst arbeta med att utreda och handlägga ekonomiskt bistånd samt att stödja den sökande att bli självförsörjande genom att upprätta lämpliga planeringar som dokumenteras i genomförandeplaner. Socialtjänstlagen är den lag vi främst utgår ifrån och paragrafen 4 kap. 1§ SoL i synnerhet. Myndighetsutövningens praktiska del – varför och hur vi utför vårt arbete –tar avstamp i Förvaltningslagen och dess föreskrifter kring hur ett ärende bör handläggas. Mer detaljerad information om detta hittar du i Socialstyrelsens skrift Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

Till hjälp vid vår handläggning av ekonomiskt bistånd finns också flera tillämpningsbestämmelser och handböcker. De viktigaste är Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten och Socialstyrelsens allmänna råd SOFS 2013:1. Dessa ska finnas i ett exemplar på varje rum. I rättsdatabasen som du har tillgång till via Navigatorn i Procapita kan du också ta del av tidigare domar och rådande praxis. Malmö stad har också utformat riktlinjer som gäller vid tillämpningen av ekonomiskt bistånd. Dessa kan du hitta under gemensamma dokument i din dator. Under gemensamma dokument finns också mallar för beslut, blanketter och information som är till stor nytta i ditt dagliga arbete. Ta dig gärna tid att titta igenom vilken information som finns där så snart du har möjlighet!

På intranätet Komin kan du hitta information om vad som händer i Malmö stad och dess förvaltningar. Du kan via Komin också logga in i Hrutan, där du till exempel flexar in och ut, ansöker om ledighet, sjuk- och friskanmäler dig. Mer information om detta får du vid din träff med våra verksamhetsstöd.

Vi hoppas att du ska trivas hos oss!

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen