Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFsocialtjnstSder

Enkät IOF-konferens

Under 2016 anordnades sex IOF-konferenser för medarbetarna på IOF Söder. Vid det första tillfället den 2 februari ombads alla fundera, diskutera och föreslå hur årets konferenser skulle kunna användas på bästa sätt. Förslagen samlades ihop, sammanställdes och presenterades på nästföljande konferens den 31 mars.

Nu har ett år gått och för att göra kommande konferenser så bra och meningsfulla som möjligt, är det viktigt att följa upp vad alla medarbetare på IOF Söder tycker om konferenserna hittills. Nedan är samtliga tillfällen angivna med datum och en kort beskrivning. Det är viktigt att så många som möjligt anger hur respektive konferens upplevdes. För de som inte närvarade vid ett visst tillfälle, finns möjlighet att ange detta. Om du inte riktigt minns vad samtliga konferenser handlade om, finns material från dem på sidan IOF-konferenser.

På fråga 8 får ni gärna skriva hur ni skulle vilja att vi gjorde framöver. Det kan vara tankar om vad vi borde göra mer eller mindre av, nya idéer om hur vi kan använda konferenserna, ämnen och upplägg, antal konferenser per år, mm.

Sista datum att besvara enkäten är den 2017-03-03.

Alla svar är anonyma.


Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen