Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFsocialtjnstSder

Avdelning socialtjänst Söder

Socialtjänsten hjälper och stödjer vuxna, barn, ungdomar och familjer som befinner sig i utsatta situationer. Vi ansvarar för myndighetsarbete enligt socialtjänstlagen (SOL), lagen om vård av missbrukare (LVM), lagen om vård av unga (LVU) och öppenvårdsverksamhet.

Vårt ansvarsområde är söder.

Vi riktar oss till

Vuxna, barn, ungdomar och familjer i utsatta situationer som bor i söder.

Organisation

Avdelningen är organiserad i fyra enheter. Läs gärna mer om avdelningens verksamheter i menyn.

Avdelningschef

Anna von Reis

Enhetschefer

Therese Wihlborg – vuxna
Camilla Olsson – försörjningsstöd
Marie Johanson – barn och familj – familjehem och öppenvård
Hannah Sjöholm – barn och familj – utredning

Kontaktuppgifter till mottag

Mottagets uppgift är att göra en första bedömning och ta ställning till akuta åtgärder i frågor som rör barn och familj, ekonomiskt bistånd och vuxna. Kontakta någon av våra mottag för att få hjälp.

Barn och familj: 040-34 57 43
Ekonomiskt bistånd: 040-34 59 69
Vuxna: 040-34 75 57

Medarbetare

Medarbetare vuxna
Medarbetare försörjningsstöd
Medarbetare barn och familj – familjehem och öppenvård
Medarbetare barn och familj – utredning

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen