Process Nätverksmöten

Förfrågan inkommer -----> Dokumentation av statistik

1. Förfrågan inkommer

Avidentifierat standardiserat formulär i form av en förfrågan-blankettWord (word, 46.2 kB) inkommer till Nätverksgruppen via en gemensam väg in (en gemensam mail, ett telefonnummer). Inkomna mail får autosvar om att mail mottagits och information om fortsatt kontakt. Ingången bemannas enligt ansvarsfördelning.Word (word, 24.5 kB)

2. Fördelning av ärende

Den nätverksledare som är ansvarig för bemanningen av en väg in ansvarar också för fördelning av förfrågningar enligt fördelningsnyckel.Word (word, 25.8 kB) Fördelning sker genom att förfrågningsblankett läggs i nätverksledarens fack, fyller i datum och ansvarig nätverksledare i löplistan för statistik (Excelfil i gemensam mapp), samt sätter upp ett styrkortWord (word, 189.2 kB) på styrtavlan. Gemensam ärendegenomgång, med chef, sker på måndagsmötet vid styrtavlan, och efter det finns möjlighet till ärendegenomgång med kollega/kollegor vid behov.

3. Kontakta initiativtagaren och boka preliminärt förmöte

Förfrågan besvaras inom tre dagar av den nätverksledare som tilldelats förfrågan. Ansvarig nätverksledare kontaktar initiativtagaren och ställer frågor enligt checklista vid samtal med initiativtagareWord (word, 24.8 kB). Nätverksledaren bokar tid för förmöte (inom två veckor), tolk och rum. Ansvarig nätverksledare ansvarar för att fylla i löplistan löpande under processens gång. Nätverksledare skickar tips inför förmöteWord (word, 25.9 kB) till initiativtagaren.

4. Förmöte

Förmöte sker med huvudpersonen och initiativtagare, i Nätverksgruppens lokaler eller annat överenskommet ställe, under ca 1-1,5 timme. Se checklista för förmöteWord (word, 26.5 kB). Nätverksledaren tar till mötet med sig förmötesblankettWord (word, 43 kB), samtyckesblankettWord (word, 42 kB) och mobiliseringslistaWord (word, 61.5 kB).

5. Mobilisering

Sker av ansvarig nätverksledare först muntligt via telefon för att sedan kunna skicka mail. Se checklista för mobiliseringWord (word, 24.5 kB). Avviker mobiliseringen från standard, dvs möjlighet att få till ett nätverksmöte inom fyra veckor, ska kontakt tas med initiativtagare och huvudperson för samtal om hur Nätverksledaren ska gå vidare.

6. Förberedelse inför NV-möte

Ansvarig nätverksledare bestämmer tid för förberedelse med nätverksledarkollega innan möte och avsätter cirka 30 minuter för detta. Förberedelse görs enligt checklista för nätverksledare inför NätverksmöteWord (word, 24.5 kB). Förberedelserna ska vara färdiga 15 minuter innan mötets start.

7. Nätverksmöte

Inom fyra veckor från förmötet. Två nätverksledare. Tre timmar inkl paus för fika, i Nätverksgruppens lokaler, eller annan lokal om det anses mer lämpligt.

8. Reflektion efter mötet mellan nätverksledarna

Ska helst ske i direkt anslutning till mötet enligt checklista för nätverksledare inför NätverksmöteWord (word, 24.5 kB). Möjlighet till ärendehandledning med chef finns en gång i månaden ("Spegling").

9. Dokumentation och statistik

Ansvarig Nätverksledare slutför statistiken på löplistan. Samtyckesblankett sparas i arkivskåp i två år.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen