Boendesektion

Sektionen består av tre team: Mottag, strukturellt boende och bovärdar.

Mottag

Tre socialsekreterare arbetar i mottaget och hanterar alla inkomna ärenden och ansökningar till enhet vuxna samt verkställer akuta placeringar och gör LVM-bedömningar i nya ärenden.

Medborgares kontakt med mottaget:

Öppet vardagar:

Måndag kl. 13.30–14.30

Tisdag: 09.00-11.00

Onsdag: 13:30-14.30

Torsdag: 10.00-12.00

Fredag: 09.00-11.00

Telefon: 040-34 39 07

Samarbetspartners kontakt med mottaget:

Samarbetspartners når mottaget vardagar 8.00–16.00

Telefon: 0706-90 11 07 (numret lämnas inte ut till medborgare).

E-post: ASFOsterEnhetVuxnaMottag@malmo.se

Strukturellt boende

Sektionens socialsekreterare arbetar med utredning, fattar beslut om bistånd samt förlänger bistånd vid behov. Vi arbetar för långsiktiga lösningar i ärenden.

Bovärdar

Bovärdarna arbetar i huvudsak med socialt stöd till medborgare som bor på bistånd på enhets vuxnas genomgångsboende.

 

 

Kontakt:

Minela Harbas
Sektionschef
Tel: 040-34 56 55
Mob: 0702-50 93 47
E-post: minela.harbas@malmo.se

Postadress:

Malmö Stad
Socialtjänst Öster
Von Troils väg 1
205 80 Malmö

Besöksadress:

Malmö Stad
Socialtjänst Öster
Von Troils väg 1

Fax: 040-34 62 40

 

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen