Våra utbildningar

Nätverksgruppen erbjuder olika utbildningar för yrkespersoner i
verksamheter som arbetar med människor. Efter citatet av Sven-Eric Liedman nedan kan du läsa
om våra utbildningar.

”I dag behandlas ofta utbildning och bildning som motsatser.

I utbildningen är målet och vanligen också vägen till målet bestämda av diverse regler, och den som genomgår en utbildning måste anpassa sig efter dessa regler för att få det eftertraktade betyget eller legitimationen.

Det är en process styrd utifrån; individen anpassar sig efter en yttre form. En utbildningsanstalt kan tala vackra ord om originalitet och personlig egenart, men dess mål, retoriken till trots, är att skapa färdiga produkter som lätt kan jämföras med varandra.

Den som bildar sig är däremot fri enligt den gängse föreställningen.

Processen är styrd inifrån, av intresse, av kunskapshunger, av lust att förändra den person man blivit.”

Ur Bildning/ Sven- Eric Liedman

Ta upp oron

Har Du i Ditt arbete känt oro eller varit bekymrad för ett barn, en ungdom eller någon vuxen? Har Du önskat ta upp Din oro eller Dina bekymmer men upplevt det som svårt? Har Du tagit upp Din oro och personen har blivit arg eller kränkt så att samarbetet eller kontakten upphört?

Utbildningen omfattar tre halvdagar och ger deltagaren ett förhållningssätt, teorier som stöd och verktyg för att på ett respektfullt sätt kunna ta upp sin subjektiva oro kring ett barn, en ungdom eller en vuxen. Ta upp oron ökar möjligheterna till en fortsatt samarbete och att dialogen utvecklas.

Några röster från kursen Ta upp oron

”Bra att deltagarna har olika yrkeskompetens vilket bidrog till många bra diskussioner”

”Jag skulle rekommendera kursen till nyexaminerade tjänstemän”

”Bra grund att använda sig av i det dagliga arbetet”

 

Grundutbildning nätverksarbete

Grundutbildning i nätverksorienterat
arbetssätt med barn, ungdomar, vuxna och deras nätverk. Deltagarna får en grundläggande kunskap om nätverkets betydelse. Olika myndigheter och organ lyfter fram
samverkan och delaktighet mellan och inom det privata och det professionella
nätverket som en viktig framgångsfaktor i förändringsarbete. Det finns gott om
forskning som visar på betydelsen av socialt stöd i nätverk för välbefinnande
och återhämtning.

En grundutbildning kan variera från 2 dagar till fler allt beroende på
deltagarnas förkunskaper, gruppstorlek och uppdragsgivarens mål med
utbildningen. Man lär sig även om de teorier som finns som stöd, får verktyg och
praktiska redskap att använda i vardagen som t.ex. nätverkskartor.

 

Nätverksledarutbildning – En utbildning i att genomföra och leda nätverksmöten

Sedan år 2016 har vi genomfört två nätverksledarutbildningar och februari år 2019 startar vi nästa nätverksledarutbildning i Kommunförbundet Skånes regi.

Utbildningen omfattar 10 heldagar (5 tillfällen, á två dagar) och varvar teoretiska och praktiska inslag med diskussioner och reflektioner enskilt och i grupp.

Kursinnehåll berör bland annat:

Nätverksarbete – bakgrund, historia, aktuell forskning och utveckling.

Olika nätverksmodeller och effekter av nätverksarbete

Förankring och implementering av nätverksarbete lokalt.

Etik, värdegrund, förhållningssätt samt arbetssätt, struktur och process.

Barnperspektiv, delaktighet och samverkan.

Nätverksfrämjande process och dialog.

Utbildningen inleds med en halvdags introduktion, i form av workshop, där närvaro av anmälda deltagare och deras närmaste arbetsledare är obligatorisk. Samma obligatoriska närvaro gäller vid den avslutande workshopen på näst sista dagen av utbildningen. Syftet är att bidra till förankring av nätverksperspektivet hos arbetsledning och att ledningen bli delaktig i utbildningsprocessen.

Några röster från tidigare deltagare:

”Genomtänkt och strukturerat, bra med pauser och sammanhangsmarkeringar.”

”Troligen en av de bästa, mest utvecklande och inspirerande utbildningar jag gått.”

”Väldigt bra upplägg med blandning av teori, praktiska övningar och reflektioner.”


Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen