Nätverksledarna

Nätverksgruppen består av tre medarbetare som presenteras nedan.

Bo Nerlund.

Socialpedagog. Yrkesverksam inom det psykosociala behandlings- och familjearbetet på Familjebasen sedan 1982. Arbetat inom narkomanvård och som gruppledare kring våld i nära relationer. Nätverksledarutbildad 1997 och 2006. Utbildad i lösningsorienterat behandlingsarbete. Utbildad utbildare i dialogmetoden Ta upp oron 2009 i Oslo, Norge. Nätverksledare sedan mitten av 90-talet och arbetar i Nätverksgruppen efter bildandet 2001.

Margarita Kroumova-Hasoun.

Socionom. Erfarenhet av utredningsarbete inom socialtjänstens samtliga myndighetsdelar, försörjningsstöd, barn och familj samt vuxna. Utbildad i lösningsorienterat behandlingsarbete. Nätverksledarutbildad 2006 av Nätverkskompaniet, Västerås, erfarenhet av nätverksarbete sedan dess. Utbildad utbildare i dialogmetoden Ta upp oron i Vasa, Finland. Arbetar som nätverksledare i Nätverksgruppen sedan 2010.

Johan Holm.

Socionom. Arbetat inom barnomsorg, barnpsykiatri och på olika behandlingsinstitutioner för barn och ungdomar. Arbetat som familjebehandlare under 11år inom socialtjänsten i olika kommuner. Utbildad i lösningsorienterat behandlingsarbete. Utbildad i strukturell systemteori. Nätverksledarutbildad av Nätverkskompaniet, Västerås. Utbildad utbildare i dialogmetoden Ta upp oron i Vasa, Finland. Arbetar som nätverksledare i Nätverksgruppen sedan 2012.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen