Familjegruppen

I familjegruppen arbetar 14 familjebehandlare med psykosocialt förändringsarbete. Arbetet bedrivs utifrån evidensbaserade metoder och beprövade erfarenheter. Familjebehandlarna har bland annat påbyggnadsutbildningar i form av steg 1, KBT, Lösningsfokus, MI. Metoderna ligger till grund för samtalen. Familjebehandlaren arbetar på bistånd från utredande socialsekreterare.

Grundtanken med familjebehandlingen är att använda familjens existerande resurser och stärka känslan av att kunna påverka sin familjesituation. Familjebehandling utgår ifrån barnets behov. Det innebär samtal med föräldrar, barnen och dem tillsammans.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen