Mottag 

Socialsekreterarna i mottaget tar emot anmälningar och ansökningar i nya ärenden som rör barn och unga.

Vid oro för ett barn kan mottaget konsulteras och de kan vara ett stöd för att kunna avgöra om denna oro innebär en anmälan till socialtjänsten.

Anmälningar till mottaget bör helst göras skriftligt men kan föregås av telefonsamtal.

Mottaget gör en första bedömning och tar ställning till akuta åtgärder i nya ärenden. De bedömer om inkomna anmälningar ska leda till utredning eller inte. Bedömningssamtalen sker per telefon eller vid besök alternativt vid hembesök.

Om du vill göra en anmälan eller konsultera mottaget ring 040-
34 52 52, skicka anmälan via post eller faxa 040-34 41 28.

Mottagets telefontider:

Måndag, onsdag och fredag kl. 10.00–12.00.
Tisdag och torsdag kl. 13.00–14.30.

Du kan lämna meddelande i röstbrevlådan om du inte kommer fram eller ringer utanför telefontider.

Övriga tider kontakta receptionen på 040-34 33 69.

Receptionens telefontider:
Måndag–fredag kl. 8.00–16.00 (lunchstängt 12.00–13.00).

Ring social jour efter kl. 16.00 på telefonnummer 040-34 56 78.

Postadress:

Socialtjänst Öster

Individ och familjeomsorg

Enhet Barn och Familj - Myndighet, Mottaget

Von Troils väg 1

213 73 Malmö

Informations- och dialogmöten

Socialsekreterarna i mottaget kommer gärna till er verksamhet för att informera och ha en dialog kring anmälan till socialtjänsten och vad som händer efter att anmälan kommit in. 

Kontakta sektionschef Selver Gürbüz. 

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen