Enhet barn och familj myndighet

Enhet barn och familj myndighet arbetar med barn och familjer som kan vara i behov av stöd från socialtjänsten. Enhetens främsta uppdrag är att förhandsbedöma orosanmälningar, utreda anmälningar som leder till utredning, rekrytera och utreda familjehem samt följa upp stödinsatser som erbjuds barn och deras familjer.

Enheten består av fyra sektioner; Barnsektionen, Ungdomssektionen, Mottags- och utredningssektionen samt Familjehemssektionen.

Du kan anmäla oro för barn genom att skicka in en skriftlig anmälan eller kontakta mottaget på 34 52 52.

  • Reception: 040-34 33 69
  • Fax: 040-34 41 28
  • Besöksadress: von Troils väg 1

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen