Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

9. Uppföljning av placering

Vid boendeplaceringar gällande våld och förtryck bör det ske tätare uppföljning än generellt i övriga boendeärende. Kontinuerlig och långvarig uppföljning av insatsen bidrar till färre avbrott och till att identifiera behov av andra eller ytterligare åtgärder. Det är också en förutsättning för att systematiskt undersöka om insatser leder till förbättringar för den enskilde.

Checklista:

 • Genomförandeplan
 • Samarbete med andra aktörer
 • Fortsatt riskbedömning
 • Relationen till familjen
 • Sysselsättning
 • Nätverk
 • Annat boende
 • Uppdatering av skyddsplan/skyddsåtgärder
 • Fortsatt stöd och uppföljning
 • Behöver beslut om skyddad identitet, eller behöver detta förnyas

Vad är målet för den enskilde?

 • Den enskilde vill kunna flytta hem igen
 • Den enskilde vill upprätta en kontakt med sin familj utifrån egna villkor
 • Den enskilde vill/måste helt bryta kontakten med sin familj

Se över följande områden under uppföljningstiden:

 • Om det funnits hot — har de upphört eller förekommer de fortfarande?
 • Den enskildes situation, utveckling och behov
 • Övriga medverkande aktörers syn på situationen
 • Socialtjänstens bedömning av möjligheten till ett samarbete med föräldrarna, om det är den enskildes önskan
 • Övrigt som är av vikt i uppföljningen

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen