Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Checklista vid placering i skyddat boende

Föreslå för den enskilde att:

  • Klippa simkortet till mobilen men spara de nummer som är viktiga. På detta sätt kan den enskilde avgöra om, när och med vem de vill ha kontakt.
  • Stäng av GPS och platstjänster på telefonen (redan innan resan till det skyddade boendet sker).
  • Byt e-postadress, men spara viktiga adresser.
  • Inte vara aktiv på några social forum som t.ex. Facebook, Instagram eller Twitter.

Om den enskilde vill/ska behålla kontakten med någon i familjen, t.ex. genom brevväxling, så kan det av säkerhetsskäl gå via socialtjänsten.

Var tydlig med att den enskilde ska höra av sig om det uppstår problem, så att ni kan prata och gemensamt hitta en lösning om det inte fungerar i det nya boendet. Det är betydligt tryggare än att det blir ett avbrott och den enskilde flyr själv t.ex. tillbaka till familjen.

Var särskilt angelägen om att den enskilde får ett nytt nätverk och en stödperson som hon eller han kan lita på.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen