Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

8. Placering utanför hemmet

Tre faser som bör beaktas under genomförandet och uppföljning av placeringen:

Den akuta fasen

 • Skydd vid behov
 • Förmedla trygghet och tillit
 • Tillgång till stöd
 • Insatserna bör vara intensiva, hållande och säkerställa de basala behoven
 • Ha möjlighet till dagliga rutiner

Mellanfasen

 • Förekomma behov
 • Se till de individuella behoven
 • Förmedla hållande och kontinuitet
 • Förmedla ett sammanhang och en tillhörighet
 • Påbörja en normalisering av situationen

Långtidsfasen

 • Fungerande sammanhang och sysselsättning
 • Fortsatt normalisering av situationen
 • Kontinuitet och uppföljning

Se även Genomförandeplan.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen