Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

7. Analys och bedömning

Det insamlade utredningsmaterialet utgör underlag för:

- En analys av den enskildes behov på kort och lång sikt.
- En bedömning av om den enskilde behöver stöd eller hjälp.
- Vilka insatser för att tillgodose den enskildes behov av stöd eller hjälp. 

Förslag på beslut som kan bli aktuella:

- Boende
-  Ekonomiskt bistånd
-  Öppenvård
-  Stödkontakt
-  Kontaktperson

Att tänka på:

  • Lyssna på den enskilde— oavsett ålder och bakgrund.
  • Se till att den enskilde alltid har adekvat stöd och eventuellt skydd.
  • Gör kontinuerliga riskbedömningar.
  • Kom ihåg att situationen för den enskilde och familjen kan se mycket olika ut.
  • Var inte naiv.
  • Följa upp ärendet regelbundet. 
  • Behövs kontakt etableras med annan enhet/verksamhet/myndighet på vägen?
  • Långsiktighet i arbetet är viktigt — ha inte för bråttom, lång uppföljning.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen