Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

5. Behovet är inte akut

Om situationen inte bedöms vara akut men behov föreligger:
- Den enskilde bor kvar hemma 
- Har ordnat boende på egen hand
- Den enskilde är i behov av boende, skyddat eller annat
 
Fråga vad den enskilde själv vill och vilket stöd hon eller han vill ha. Behöver hon eller han hjälp med ekonomiskt bistånd eller kanske en stödkontakt med socialsekreteraren för att komma fram vad hon eller han vill på sikt? Behöver den enskilde en kontaktperson för ett stöd i sin vardag? Finns ett behov av boende? Informera den enskilde om vilken hjälp som finns att få inom t.ex. olika frivillig organisationer, kvinnojourer, skola, ungdomsmottagning.

Stöd till familjen

Informera familjen att det finns insatser i form av stöd och hjälp både på bistånd och utan, vilka de kan vända sig till på egen hand. Insatsen kan kan ha olika syften, bl.a. att erbjuda föräldrarna kris- och stödsamtal som kan hjälpa dem att må bättre utan att t.ex. den enskilde kommer hem. Om familjen ansöker om någon form av insats ska den enskilde och familjen ha olika socialsekreterare.

Förslag på stödverksamheter:
-  Kriscentrum
-  Plattform Malmö
-  Kirsebergsgruppen

Syskon

Syskonens kan ofta bli en länk mellan den enskilde och föräldrarna vid konflikter och hamnar ofta i lojalitetskonflikter. Den enskilde har ofta en stark längtan efter förståelse från sina syskon. Socialtjänsten behöver också bedöma om det finns anledning att inleda utredning på syskonen och eventuellt göra en polisanmälan. Förekommer det våld och förtryck i familjen så påverkas alla av det även om inte alla syskonen blir direkt utsatta för våld och förtryck. Det kan handla om att syskon, både bröder och systrar, tvingas medverka till kontroll, utfrysning eller misshandel av den enskilde.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen