Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Säkerhetsplanering

Vid behov gör tillsammans upp en plan som den enskilde kan hålla sig till om hon eller han behöver fly. Tänk på att planera realistiskt utifrån var den unga bor och vilka kontaktvägar hon eller han har tillgång till och kan använda sig av.

 • Flyktväg ur bostaden - området
 • Vem kan hjälpa vid flykt — plats att fly till
 • Vid behov ring 112 eller socialjour
 • Kunna viktiga telefonnummer utantill — koda viktiga telefonnummer i telefonen
 • Kodord för att signalera fara till trygga personer
 • Komma överenskomma med någon att om hon eller han inte hör av sig vid en viss tid ska man bli orolig.

Informera den enskilde att hon eller han kan ha en väska packad med följande saker inför en eventuell akut flykt:

 • Pass eller andra identitetshandlingar
 • Pengar
 • Bankomatkort
 • Telefon och lista med viktiga telefonnummer/ adresser/ koder t.ex. bankomatkod
 • Recept och mediciner
 • Kläder
 • Toalettartiklar

Den enskilde bör förvara sin flyktväska på en plats där hon eller han kan komma åt den om situationen plötsligt blir akut.

Koda viktiga namn och telefonnummer

Den enskilde kan behöva lära sig telefonnummer till polis, socialjour och socialtjänsten. Finns det en socialsekreterare eller en kontaktperson på någon myndighet som familjen inte vet om, är det viktigt att påpeka att den enskilde antingen ska lära sig numren utantill eller kryptera namnen och telefonnumren i form av något kodord, till exempel använda en kamrats namn. Samma strategi kan användas för att dölja en eventuell partners namn.

Sociala medier

Prata med den enskilde om sociala medier och vilken fara det kan innebära att synas eller ha kontakter inom olika sociala medier om hon eller han ska leva/lever skyddat. Den enskilde kanske vill hålla kontakten med vänner eller skapa nya kontakter genom olika social forum på internet, vilket kan vara förödande om hon eller han blir avslöjad och hittad. Den enskilde bör också informeras om att GPS/platstjänster i mobiltelefoner kan lätt avslöja var den hon eller han befinner sig och bör därför alltid ska stängas av. Informera om att det är säkrast att använda en telefon utan uppkoppling till internet.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen